Skip to main content

Gizlilik Politikası ve Şartlar

Gizlilik Politikası ve Şartlar

Veri koruması

Sayfamizla ilgilendiğiniz için çok memnunuz. Verilerin korunması, Ertas Özkan'ın yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Prensip olarak Ertaş Özkan web sitesi herhangi bir kişisel veri sağlamadan kullanılabilir. Ancak, bir veri sahibi web sitemiz aracılığıyla özel şirket hizmetlerinden yararlanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli hale gelebilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle ilgili kişinin rızasını alırız.


Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) ve ülkeye özgü veri korumasına uygun olacaktır. Ertaş Özkan için geçerli düzenlemeler. Şirketimiz, işbu veri koruma beyanı ile topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri bu veri koruma beyanı aracılığıyla sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilmektedir.


İşlemden sorumlu kişi olarak Ertas Özkan, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin mümkün olan en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem almıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımlarında genellikle güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, ilgili her kişi, örneğin telefon gibi alternatif yollarla kişisel verilerini bize iletmekte serbesttir.


1. Tanımlar

Ertaş Özkan'ın veri koruma beyanı, Avrupa yasa koyucu tarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) kabulü için kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra genel halk için de okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Bunu sağlamak için, kullanılan terimleri önceden açıklamak istiyoruz.


Bu veri koruma beyanında diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:


a) kişisel veriler

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (bundan sonra "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilişkin her türlü bilgidir. Bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya bir veya daha fazla özel özellik gibi bir tanımlayıcıya atanma yoluyla, tanımlanabilir olarak kabul edilir. bu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği belirlenebilir.


b) veri sahibi

Veri sahibi, veri sorumlusu tarafından kişisel verileri işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir her gerçek kişidir.


c) işleme

İşleme, kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, düzenlenmesi, saklanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, okunması, sorgulanması, kullanılması, ifşa edilmesi gibi kişisel verilerle bağlantılı olarak otomatik prosedürler yardımıyla veya yardımı olmaksızın gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya bu tür bir dizi işlemdir. iletme, dağıtma veya başka herhangi bir şekilde kullanıma sunma, eşleştirme veya bağlama, kısıtlama, silme veya yok etme.


d) İşleme kısıtlaması

İşleme kısıtlaması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.


e) Profil oluşturma

Profil oluşturma, bu kişisel verilerin gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel ile ilgili yönleri değerlendirmek için kullanılmasını içeren, kişisel verilerin her türlü otomatik işlenmesidir. Söz konusu gerçek kişinin tercihlerini analiz etmek veya tahmin etmek , ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, nerede olduğu veya yer değiştirme.


f) Takma adlaştırma

Takma adlaştırma, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı tutulması ve teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, ek bilgiler kullanılmadan artık belirli bir veri konusuna atanamayacağı şekilde işlenmesidir. kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye verilmediği.


g) Denetleyici veya veri denetleyicisi

İşlemden sorumlu veya sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organdır. Bu işlemenin amaçları ve araçları Birlik hukuku veya Üye Devletlerin kanunları tarafından belirtilmişse, sorumlu kişi veya onun isimlendirilmesine ilişkin özel kriterler Birlik kanunları veya Üye Devletlerin kanunları tarafından sağlanabilir.


h) işlemciler

İşleyen, sorumlu kişi adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurumu veya diğer organdır.


ı) Alıcı

Alıcı, üçüncü kişi olup olmadığına bakılmaksızın kişisel verilerin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurumu veya diğer organdır. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamındaki belirli bir soruşturma yetkisi bağlamında kişisel verileri alabilen yetkililer, alıcı olarak kabul edilmez.


j) üçüncü taraf

Üçüncü kişi, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolörün veya işleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya kuruluştur.


k) Onay

Rıza, veri sahibinin kişisel verilerinin işlenmesine rıza gösterdiğini belirttiği bir beyan veya diğer açık onaylayıcı eylem şeklinde belirli bir durum için bilgilendirilmiş bir şekilde ve kesin olarak veri sahibi tarafından gönüllü olarak verilen herhangi bir irade ifadesidir. .


2. İşlemden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğindeki diğer hükümler anlamında sorumlu kişi:


Ertas Özkan

Paul-Reusch-Str.7

73433 AAlen

Almanya

Telefon: +4917670120125

E-posta: firtina@kaderimsin.com

Websitesi: www.kaderimsin.com


3. Çerezler

Ertaş Özkan'ın internet sayfaları çerez kullanmaktadır. Tanımlama bilgileri, bir İnternet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sistemine dosyalanan ve kaydedilen metin dosyalarıdır.


Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerez kullanır. Birçok tanımlama bilgisi, sözde bir tanımlama bilgisi kimliği içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Tanımlama bilgisinin saklandığı belirli internet tarayıcısına web sitelerinin ve sunucuların atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, ilgili kişinin bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz tanımlama bilgisi kimliği aracılığıyla tanınabilir ve tanımlanabilir.


Ertas Özkan, çerezlerin kullanımı sayesinde, bu web sitesinin kullanıcılarına, çerez ayarı olmadan mümkün olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilmektedir.


Çerez aracılığıyla web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı için optimize edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi çerezler, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde erişim verilerini yeniden girmek zorunda değildir çünkü bu, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde depolanan çerez tarafından yapılır. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki bir alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine yerleştirdiği ürünleri hatırlamak için bir tanımlama bilgisi kullanır.


İlgili kişi, kullanılan internet tarayıcısında ilgili bir ayar vasıtasıyla herhangi bir zamanda web sitemiz tarafından çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, zaten ayarlanmış olan tanımlama bilgileri, herhangi bir zamanda bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan internet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.


4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Corion'un web sitesi, bir kişi veya otomatik bir sistem web sitesini çağırdığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler, sunucunun günlük dosyalarında saklanır. (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize eriştiği web sitesi (referrer), (4) alt web siteleri, Web sitemizdeki bir erişim sistemi aracılığıyla erişilenlerin kontrol edilebilir olması, (5) Web sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) diğer benzer veri ve bilgiler,


Ertas Özkan bu genel veri ve bilgileri kullanırken veri sahibi hakkında herhangi bir sonuca varmamaktadır. Bunun yerine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve bunun için reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve teknolojimizin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak için gereklidir. ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetleri için gerekli bilgileri kolluk kuvvetlerine sağlamak. Ertas Özkan bu nedenle anonim olarak toplanan bu veri ve bilgileri istatistiksel olarak değerlendirmekte ve bir yandan şirketimizde veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, nihayetinde işlediğimiz kişisel veriler için en uygun düzeyde koruma sağlamak için. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, etkilenen bir kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak depolanır.


5. Web sitemize kayıt

Veri sahibi, kişisel verilerini sağlayarak denetleyicinin web sitesine kaydolma seçeneğine sahiptir. Kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden sonuçların işlenmesinden sorumlu kişiye hangi kişisel verilerin iletildiği. İlgili kişi tarafından girilen kişisel veriler, yalnızca işlemeden sorumlu kişinin dahili kullanımı ve kendi amaçları için toplanmakta ve saklanmaktadır. İşlemden sorumlu kişi, kişisel verileri münhasıran dahili kullanım için kullanan bir veya daha fazla işlemciye, örneğin bir paket hizmet sağlayıcısına aktarımı ayarlayabilir,


İşlemden sorumlu kişinin web sitesine kaydolarak, ilgili kişiye İnternet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de saklanır. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin ve gerekirse işlenen cezai suçların soruşturulmasını sağlamanın tek yolunun bu olduğu arka planına karşı saklanır. Bu bakımdan, bu verilerin saklanması, işlemeden sorumlu kişiyi korumak için gereklidir. Prensip olarak, bu veriler, iletilmesi için yasal bir zorunluluk olmadığı veya iletilmesi cezai kovuşturma için olmadığı sürece üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.


Kişisel verilerin gönüllü olarak sağlanmasıyla birlikte veri sahibinin kaydı, veri denetleyicisinin, konunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek veri konusu içeriği veya hizmetleri sunmasını sağlar. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri istedikleri zaman değiştirmekte veya işlemeden sorumlu kişinin veri tabanından tamamen sildirmekte serbesttir.


İşlemden sorumlu kişi, herhangi bir veri sahibine, veri sahibi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığına dair talep üzerine herhangi bir zamanda bilgi sağlayacaktır. Ayrıca, işlenmesinden sorumlu kişi, aksine bir yasal saklama yükümlülüğü bulunmamak kaydıyla, ilgili kişinin talebi veya bildirimi üzerine kişisel verileri düzeltir veya siler. İşlemden sorumlu kişinin tüm çalışanları, bu bağlamda ilgili kişi için irtibat kişileri olarak kullanılabilir.


6. Web sitesi aracılığıyla iletişim seçeneği

Yasal düzenlemeler gereği Ertaş Özkan web sitesinde, şirketimiz ile hızlı elektronik iletişime ve bizimle doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağlayan bilgiler yer almakta olup, sözde elektronik posta için genel bir adres (e-posta adresi) de içermektedir. İlgili kişi, işlemeden sorumlu kişiyle e-posta veya bir iletişim formu aracılığıyla iletişime geçerse, ilgili kişi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Veri sorumlusuna bağlı bir veri sahibi tarafından gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya onunla iletişim kurulması amacıyla saklanır.


7. Web sitesindeki blogda yorum işlevi

Ertas Özkan, kontrolörün web sitesinde yer alan bir blogda, kullanıcılara bireysel blog yazılarına bireysel yorum bırakma imkanı sunuyor. Bir blog, genellikle halka açık bir web sitesinde tutulan, blog yazarı veya web blog yazarı olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin sözde blog gönderilerinde makaleler yayınlayabildiği veya düşüncelerini yazabildiği bir portaldır. Blog gönderileri genellikle üçüncü şahıslar tarafından yorumlanabilir.


Bir veri sahibi bu web sitesinde yayınlanan bloga bir yorum bırakırsa, yorumun girildiği saat ve veri sahibi tarafından seçilen kullanıcı adı (rumuz) hakkındaki bilgiler, veri sahibi tarafından bırakılan yorumlara ek olarak saklanacak ve yayınlanacaktır. . Ayrıca, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISP) tarafından veri sahibine atanan IP adresi de günlüğe kaydedilir. IP adresi, güvenlik nedeniyle ve ilgili kişinin yorum yaparak üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi veya yasa dışı içerik yayınlaması durumunda saklanmaktadır. Bu nedenle, bu kişisel verilerin saklanması, yasanın ihlali durumunda kendisini temize çıkarabilmesi için, işlemeden sorumlu kişinin kendi çıkarınadır.


8. Kişisel Verilerin Rutin Olarak Silinmesi ve Engellenmesi

İşlemden sorumlu kişi, ilgili kişinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre kadar veya bunun Avrupa direktifi ve düzenleme koyucu tarafından veya kişinin ilgili olduğu yasa veya yönetmeliklerdeki başka bir yasa koyucu tarafından gerekli görülmesi halinde işler ve saklar. Konunun işlenmesinden sorumlu, sağlanmıştır.


Saklama amacı artık geçerli değilse veya Avrupa direktifi ve düzenleme kurumu veya başka bir sorumlu yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler rutin bir şekilde ve yasal hükümlere uygun olarak bloke edilecek veya silinecektir.


9. Veri sahibinin hakları

a) Onay Hakkı

Her veri öznesi, Avrupa direktifi ve düzenleme koyucu tarafından tanınan, işlemeden sorumlu kişiden kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair onay talep etme hakkına sahiptir. Bir veri öznesi bu doğrulama hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda veri denetleyicisinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.


b) Bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktifi ve düzenleme koyucu tarafından verilen, kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi alma ve bu bilgilerin işlemeden sorumlu kişiden herhangi bir zamanda bir kopyasını alma hakkına sahiptir. Ayrıca, direktifler ve yönetmelikler için Avrupa yasa koyucu, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim izni vermiştir:


işleme amaçları

işlenmekte olan kişisel veri kategorileri

kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar

mümkünse kişisel verilerin saklanması planlanan süre veya bu mümkün değilse bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriterler

sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya sorumlu kişi tarafından işlenmesinin kısıtlanması veya bu işlemeye itiraz etme hakkının varlığı

bir denetim makamına itiraz hakkının varlığı

kişisel veriler veri sahibinden toplanmadıysa: verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler

GDPR Madde 22 (1) ve (4) uyarınca profil çıkarma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve - en azından bu durumlarda - ilgili mantık ve bu tür işlemenin veri sahibi için kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler

Ayrıca, veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı iletildiği konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu durumda, ilgili kişinin iletimle bağlantılı olarak uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkı vardır.


Bir veri öznesi bu bilgi alma hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda veri denetleyicisinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.


c) Düzeltme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa yönergesi ve düzenleyici tarafından tanınan, kendileriyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyan yoluyla da eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.


Bir veri öznesi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda veri denetleyicisinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.


d) Silme hakkı (unutulma hakkı)

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması ve işlemenin gerekli olmaması durumunda, sorumlu kişinin kendileriyle ilgili kişisel verileri derhal silmesini talep etmek için Avrupa direktifi ve düzenleme koyucu tarafından tanınan hakka sahiptir:


Kişisel veriler, bu tür amaçlar için toplanmıştır veya artık gerekli olmadıkları başka bir şekilde işlenmiştir.

Veri sahibi, GDPR Madde 6(1)(a) veya GDPR Madde 9(2)(a) uyarınca işlemenin dayandığı rızasını iptal eder ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.

Veri sahibi, GDPR Madde 21 (1) uyarınca işlemeye itiraz ediyor ve işleme için ağır basan meşru sebepler yok veya veri sahibi, GDPR Madde 21 (2) uyarınca işlemeye itiraz ediyor.

Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.

Kişisel verilerin silinmesi, denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukukunda yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekliyse.

Kişisel veriler, DS-GVO Madde 8 Paragraf 1 uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.

Yukarıdaki sebeplerden birinin geçerli olması ve ilgili kişinin Ertaş Özkan'da saklanan kişisel verilerinin silinmesini istemesi halinde, istediği zaman işlemeden sorumlu kişinin çalışanı ile iletişime geçebilir. Ertaş Özkan çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.


Kişisel veriler Ertas Özkan tarafından alenileştirilmişse ve sorumlu kişi olarak şirketimiz DS-GVO Madde 17 Fıkra 1 uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü ise, Ertas Özkan da dikkate alarak uygun önlemleri alacaktır. yayınlanan kişisel verileri işleyen veri işlemeden sorumlu diğer kişileri, ilgili kişinin bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalarının veya çoğaltmalarının silinmesini talep ettiğini bildirmek için mevcut teknoloji ve teknik nitelikteki uygulama maliyetleri işleme gerekli olmadığı sürece, veri işlemeden sorumlu olan bu diğer kişilerden talep edilen veriler.Ertaş Özkan çalışanı bireysel durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.


e) İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa direktifi ve düzenleme koyucu tarafından verilen, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması durumunda sorumlu kişinin işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir:


Kişisel verilerin doğruluğu, denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan bir süre boyunca veri sahibi tarafından itiraz edilir.

İşlem hukuka aykırıdır, veri sahibi kişisel verilerin silinmesini reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep eder.

Sorumlu kişi, işleme amaçları için kişisel verilere artık ihtiyaç duymaz, ancak veri sahibinin yasal hak taleplerini ileri sürmek, uygulamak veya savunmak için bunlara ihtiyacı vardır.

Veri öznesi, veri sahibinin meşru gerekçelerinin veri öznesininkileri geçersiz kılıp kılmadığı doğrulanana kadar GDPR'nin 21(1) Maddesi uyarınca işlemeye itirazda bulunmuştur.

Yukarıdaki koşullardan biri karşılanırsa ve bir veri sahibi Ertas Özkan'da saklanan kişisel verilerinin kısıtlanmasını talep etmek isterse, istediği zaman veri sorumlusunun bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Ertaş Özkan çalışanı, işlemenin kısıtlanmasını ayarlayacaktır.


f) Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktifi ve düzenleme koyucu tarafından verilen, ilgili kişinin sorumlu bir kişiye sağladığı kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makine ile alma hakkına sahiptir. okunabilir biçim Ayrıca, işlemenin DS-GVO Madde 6 Paragraf 1 Harf a uyarınca izne dayanması koşuluyla, kişisel verilerin sağlandığı sorumlu kişinin engellemesi olmadan bu verileri başka bir sorumlu kişiye iletme hakkına sahipsiniz. veya Madde 9 Fıkra 2 harf a DS-GVO veya bir sözleşmede Madde 6 paragraf 1 bent b DS-GVO uyarınca ve işleme otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir,


Ayrıca, Madde 20 Fıkra uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken diğer kişilerin hak ve özgürlükleri bundan etkilenmez.


İlgili kişi, veri aktarılabilirliği hakkını ileri sürmek için her zaman Ertas Özkan'ın bir çalışanıyla iletişime geçebilir.


g) İtiraz hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, kendi özel durumlarından kaynaklanan nedenlerle, Avrupa direktifi ve düzenleme koyucu tarafından, Madde 6 paragraf 1'e dayanan kişisel verilerin işlenmesine karşı herhangi bir zamanda tanınan hakka sahiptir. Bir itirazda bulunmak için 1 harf e veya f DS-GVO. Bu, bu hükümlere dayalı olarak profil oluşturma için de geçerlidir.


Ertaş Özkan, veri konusunun çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini aşan işleme için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya işlemenin iddia etmeye, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, bir itiraz durumunda artık kişisel verileri işlemeyecektir. yasal iddialar.


Ertas Özkan, kişisel verileri doğrudan reklam yapmak amacıyla işliyorsa, ilgili kişi, kişisel verilerin bu tür reklam amacıyla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilişkili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Veri sahibinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine Ertaş Özkan'a itiraz etmesi durumunda, Ertas Özkan kişisel verilerini artık bu amaçlar için işlemeyecektir.


Ayrıca, ilgili kişinin özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, Ertas Özkan'da bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya istatistiki amaçlarla gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesine karşı, Madde uyarınca haklarına sahiptir. 89 Paragraf 1 DS- GDO, kamu yararına olan bir görevi yerine getirmek için gerekli olmadıkça, itiraz etme.


İtiraz hakkını kullanmak için ilgili kişi Ertas Özkan'ın herhangi bir çalışanı veya doğrudan başka bir çalışanı ile iletişime geçebilir. Veri sahibi, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımıyla bağlantılı olarak, 2002/58/EC Direktifine rağmen, teknik spesifikasyonları kullanarak otomatik yollarla itiraz etme hakkını kullanmakta da özgürdür.


h) Profil oluşturma da dahil olmak üzere münferit durumlarda otomatik kararlar

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucusu tarafından, kendileri üzerinde yasal etkileri olan veya benzer bir şekilde önemli ölçüde etkileyen - profil oluşturma dahil - yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmamak için Avrupa yasa koyucusu tarafından tanınan hakka sahiptir. şekilde, karar (1) veri sahibi ile kontrolör arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli değilse veya (2) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet mevzuatı nedeniyle,izin verilebilir ve bu yasal hükümler, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri içerir veya (3) veri sahibinin açık rızasıyla gerçekleştirilir.


Kararın (1) ilgili kişi ile veri sorumlusu arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifa edilmesi için gerekli olması veya (2) veri sahibinin açık rızasına dayanması halinde, Ertas Özkan, veri sahibinin korunması için uygun tedbirleri alır. en azından denetleyicinin insan müdahalesini sağlama, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakkı dahil olmak üzere, veri konusunun hak ve özgürlükleri ile meşru menfaatlerinin korunması.


Veri öznesi, otomatik kararlarla ilgili hak iddia etmek isterse, istediği zaman veri denetleyicisinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.


i) Veri koruma yasası kapsamında onayı geri çekme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktifi ve düzenleyici tarafından verilen, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahiptir.


Veri sahibi, rızasını geri alma hakkını kullanmak isterse, istediği zaman veri denetleyicisinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir.


10. Facebook'un dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

Veri işlemeden sorumlu kişi, Facebook şirketinin bileşenlerini bu web sitesine entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır.


Bir sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşim kurmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluk olan, İnternet üzerinde yürütülen bir sosyal buluşma yeridir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Diğer şeylerin yanı sıra Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ kurmasına olanak tanır.


Facebook'u işleten şirket Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD'dir. İlgili kişi ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, kişisel verileri işlemekten sorumlu kişi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland'dır.


Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentisi) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili Facebook bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilmesi, ilgili Facebook bileşeninin bir temsilinin Facebook'tan indirilmesine neden olur. Tüm Facebook eklentilerine eksiksiz bir genel bakış https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği Facebook'a bildirilir.


İlgili kişi aynı anda Facebook'ta oturum açtıysa, Facebook, ilgili kişinin web sitemizi her açtığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından ilgili kişinin ilgili Facebook hesabına atanır. İlgili kişi, web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birine, örneğin "Beğen" düğmesine tıklarsa veya ilgili kişi bir yorum yaparsa, Facebook bu bilgiyi ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve saklar. kişisel veriler


Facebook, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Facebook'ta oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Facebook bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi, bu bilgilerin Facebook'a bu şekilde iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Facebook hesabından çıkış yaparak iletilmesini engelleyebilir.


https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinden erişilebilen Facebook tarafından yayınlanan veri politikası, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Facebook'un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğu da burada açıklanmaktadır. Ayrıca, Facebook'a veri aktarımını engellemeyi mümkün kılan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bu tür uygulamalar, ilgili kişi tarafından Facebook'a veri aktarımını engellemek için kullanılabilir.


11. Google AdSense'in dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesine Google AdSense'i entegre etmiştir. Google AdSense, reklamların üçüncü taraf sitelere yerleştirilmesini sağlayan çevrimiçi bir hizmettir. Google AdSense, ilgili üçüncü taraf sitenin içeriğiyle eşleşen üçüncü taraf sitelerde görüntülenen reklamları seçen bir algoritmaya dayanır. Google AdSense, bireysel kullanıcı profilleri oluşturarak uygulanan İnternet kullanıcısının ilgi alanına dayalı olarak hedeflenmesine olanak tanır.


Google AdSense bileşenini işleten şirket Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır.


Google AdSense bileşeninin amacı, reklamların web sitemize entegrasyonudur. Google AdSense, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu zaten yukarıda açıklanmıştır. Tanımlama bilgisini ayarlayarak, Alphabet Inc.'in web sitemizin kullanımını analiz etmesi sağlanır. Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Google AdSense bileşeninin entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı tarafından otomatik olarak etkinleştirilir. çevrimiçi reklamcılık ve komisyonların ödenmesi amacıyla Alphabet Inc.'e veri iletmek için ilgili Google AdSense bileşeni.


İlgili kişi, yukarıda açıklandığı gibi, herhangi bir zamanda kullanılan internet tarayıcısındaki ilgili bir ayar aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Alphabet Inc.'in ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Buna ek olarak, Alphabet Inc. tarafından hali hazırda ayarlanmış olan bir tanımlama bilgisi, herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.


Google AdSense, sözde izleme piksellerini de kullanır. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydına ve günlük dosyası analizine olanak sağlamak için web sitelerine gömülen ve istatistiksel bir değerlendirmenin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan minyatür bir grafiktir. Alphabet Inc., gömülü izleme pikseline bağlı olarak, bir web sitesinin bir veri sahibi tarafından açılıp açılmadığını ve ne zaman açılıp açılmadığını ve veri sahipleri tarafından hangi bağlantıların tıklandığını görebilir. İzleme pikselleri, diğer şeylerin yanı sıra, bir web sitesine gelen ziyaretçi akışını değerlendirmek için kullanılır.


Görüntülenen reklamların toplanması ve faturalandırılması için gerekli olan ve IP adresini de içeren kişisel veri ve bilgiler, Google AdSense aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Alphabet Inc.'e iletilir. Bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır ve işlenir. Alphabet Inc. teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü şahıslara aktarabilir.


Google AdSense, bu bağlantı https://www.google.de/intl/de/adsense/start/ altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.


12. Google Analytics'in (anonimleştirme işlevli) uygulanması ve kullanılmasına ilişkin veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, Google Analytics bileşenini (anonimleştirme işlevli) bu web sitesine entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analizi, ziyaretçilerin web sitelerine davranışları hakkında verilerin toplanması, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, ilgili kişinin bir web sitesine geldiği web sitesi (sözde yönlendiren), web sitesinin hangi alt sayfalarına erişildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle görüntülendiği hakkında veriler toplar. Bir web analizi, esas olarak bir web sitesini optimize etmek ve internet reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.


Google Analytics bileşenini işleten şirket Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır.


İşlemden sorumlu kişi, Google Analytics aracılığıyla web analizi için "_gat._anonymizeIp" ekini kullanır. Bu ilave ile birlikte, web sitemize Avrupa Birliği üyesi bir ülkeden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına taraf başka bir devletten erişilmesi halinde, ilgili kişinin İnternet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılmakta ve anonim hale getirilmektedir.


Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Google, elde edilen verileri ve bilgileri, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, web sitemizdeki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporları bizim için derlemek ve web sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır.


Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu zaten yukarıda açıklanmıştır. Çerezi ayarlayarak Google, web sitemizin kullanımını analiz edebilir. Bu web sitesinin veri işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı tarafından otomatik olarak etkinleştirilir. çevrimiçi analiz için Google'a veri iletmek üzere ilgili Google Analytics bileşeni. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, diğer şeylerin yanı sıra Google'ın kullandığı ilgili kişinin IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir:


Çerez, erişim süresi, erişimin yapıldığı konum ve ilgili kişinin web sitemizi ziyaret sıklığı gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişinin kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara iletebilir.


İlgili kişi, yukarıda açıklandığı gibi, herhangi bir zamanda kullanılan internet tarayıcısındaki ilgili bir ayar aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Ek olarak, Google Analytics tarafından zaten ayarlanmış bir çerez, herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.


Ayrıca, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımı ve bu verilerin Google tarafından işlenmesi ile ilgili olarak Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına itiraz etme ve bunları engelleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, veri sahibinin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısından bir tarayıcı eklentisi indirmesi ve yüklemesi gerekir. Bu tarayıcı eklentisi, JavaScript aracılığıyla Google Analytics'e, web sitelerine yapılan ziyaretlerle ilgili hiçbir verinin ve bilginin Google Analytics'e aktarılamayacağını bildirir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir çelişki olarak değerlendirilmektedir. İlgili kişinin bilgi işlem sisteminin daha sonra silinmesi, formatlanması veya yeniden kurulması halinde, veri sahibinin Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentisini yeniden yüklemesi gerekir. Tarayıcı eklentisi, ilgili kişi veya etki alanına atfedilebilen başka bir kişi tarafından kaldırılır veya devre dışı bırakılırsa, tarayıcı eklentisinin yeniden yüklenmesi veya yeniden etkinleştirilmesi olasılığı vardır.


Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma düzenlemeleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html adresinde bulunabilir. Google Analytics bu bağlantı https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.


13. Google Remarketing'in uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma düzenlemeleri

Veri işlemeden sorumlu kişi, bu web sitesine Google Yeniden Pazarlama hizmetlerini entegre etmiştir. Google Yeniden Pazarlama, bir şirketin daha önce şirketin web sitesini ziyaret etmiş olan İnternet kullanıcılarına reklam sunmasını sağlayan bir Google AdWords özelliğidir. Bu nedenle, Google Remarketing'in entegrasyonu, bir şirketin kullanıcıyla ilgili reklamlar oluşturmasına ve sonuç olarak İnternet kullanıcısına ilgi alanına uygun reklamlar göstermesine olanak tanır.


Google Yeniden Pazarlama hizmetlerinin operatörü, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır.


Google Yeniden Pazarlamanın amacı, ilgi alanına dayalı reklam göstermektir. Google Yeniden Pazarlama, Google reklamcılık ağı aracılığıyla reklamlar göstermemize veya bunları İnternet kullanıcılarının bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış diğer web sitelerinde göstermemize olanak tanır.


Google Yeniden Pazarlama, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu zaten yukarıda açıklanmıştır. Çerez ayarıyla, Google, daha sonra Google reklam ağının üyesi olan web sitelerini çağırırsa, web sitemizi ziyaret eden kişiyi tanıyabilir. Google Yeniden Pazarlama hizmetinin entegre edildiği bir web sitesine her erişildiğinde, ilgili kişinin İnternet tarayıcısı kendisini otomatik olarak Google'a tanıtır. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, Google'ın diğer şeylerin yanı sıra ilgi alanına dayalı reklamları görüntülemek için kullandığı IP adresi veya kullanıcının gezinme davranışı gibi kişisel veriler hakkında bilgi edinir.


Çerez, ilgili kişinin ziyaret ettiği internet sayfaları gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. Buna göre, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişinin kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara iletebilir.


Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma düzenlemeleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir.


14. Google+'nın dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, Google+ düğmesini bu web sitesine bir bileşen olarak entegre etmiştir. Google+ sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşim kurmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluk olan, İnternet üzerinde yürütülen bir sosyal buluşma yeridir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Diğer şeylerin yanı sıra Google+, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri yoluyla ağ kurmasına olanak tanır.


Google+'yı işleten şirket Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland'dır.


Bu web sitesinin veri işlemeden sorumlu kişi tarafından yönetilen ve üzerine bir Google+ düğmesinin entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı tarafından otomatik olarak yönlendirilir. Google'dan ilgili Google+ İndir düğmesini görüntülemek için ilgili Google+ düğmesini kullanın. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Google, web sitemizin hangi alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği konusunda bilgilendirilir. Google+ hakkında daha ayrıntılı bilgi https://developers.google.com/+/ adresinde mevcuttur.


İlgili kişi aynı anda Google+'da oturum açmışsa, ilgili kişi web sitemizi her açtığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini Google tanır. Bu bilgiler Google+ düğmesi tarafından toplanır ve Google tarafından ilgili kişinin ilgili Google+ hesabına atanır.


İlgili kişi, web sitemize entegre edilmiş Google+ düğmelerinden birine tıklar ve böylece bir Google+1 tavsiyesi yaparsa, Google bu bilgiyi ilgili kişinin kişisel Google+ kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar. Google, ilgili kişinin Google+1 tavsiyesini saklar ve ilgili kişinin bu konuda kabul ettiği şartlara uygun olarak herkese açık hale getirir. Bu web sitesinde ilgili kişi tarafından verilen bir Google+1 tavsiyesi, ilgili kişinin kullandığı Google+1 hesabının adı ve burada saklanan fotoğraf gibi diğer kişisel verilerle birlikte diğer Google hizmetlerinde kullanılacaktır. örneğin Google arama motorunun arama motoru sonuçları, ilgili kişinin Google hesabında veya başka yerlerde, örneğin web sitelerinde veya reklamlarla bağlantılı olarak saklanır ve işlenir. Ayrıca Google, bu web sitesine yapılan ziyareti Google tarafından saklanan diğer kişisel verilerle ilişkilendirebilir. Google, bu kişisel bilgileri çeşitli Google hizmetlerini iyileştirmek veya optimize etmek amacıyla da kaydeder.


İlgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Google+'da oturum açmışsa, Google her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini Google+ düğmesi aracılığıyla alır; bu, ilgili kişinin Google+ düğmesini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir.


İlgili kişi, kişisel verilerin Google'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Google+ hesabından çıkış yaparak bu tür bir aktarımı engelleyebilir.


Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma düzenlemeleri https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunabilir. Google +1 düğmesiyle ilgili Google'dan daha fazla bilgi https://developers.google.com/+/web/buttons-policy adresinde bulunabilir.


15. Google AdWords'ün dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesine Google AdWords'ü entegre etti. Google AdWords, reklamverenlerin hem Google'ın arama motoru sonuçlarına hem de Google reklamcılık ağına reklam yerleştirmesine olanak sağlayan bir internet reklamcılık hizmetidir. Google AdWords, bir reklamverenin, yalnızca kullanıcı anahtar kelimeyle ilgili bir arama sonucunu almak için arama motorunu kullandığında, Google'ın arama motoru sonuçlarında bir reklam görüntülemek için kullanılacak belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına izin verir. Google reklam ağında, reklamlar otomatik bir algoritma kullanılarak ve önceden tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak konuyla ilgili web sitelerine dağıtılır.


Google AdWords hizmetlerinin operatörü, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır.


Google AdWords'ün amacı, üçüncü taraf şirketlerin web sitelerinde ve Google arama motorunun arama motoru sonuçlarında ilgi alanına dayalı reklamlar ve web sitemizde üçüncü taraf reklamlar görüntüleyerek web sitemizi tanıtmaktır.


İlgili bir kişi web sitemize bir Google reklamı aracılığıyla ulaşırsa, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sisteminde Google tarafından sözde bir dönüşüm çerezi depolanır. Çerezlerin ne olduğu zaten yukarıda açıklanmıştır. Dönüşüm tanımlama bilgisi otuz gün sonra geçerliliğini kaybeder ve ilgili kişinin kimliğini belirlemek için kullanılmaz. Tanımlama bilgisinin süresi henüz dolmadıysa, dönüştürme tanımlama bilgisi, bir çevrimiçi mağaza sisteminden alışveriş sepeti gibi belirli alt sayfalara web sitemizden erişilip erişilmediğini belirlemek için kullanılır. Dönüşüm tanımlama bilgisi, hem bizim hem de Google'ın, web sitemize bir AdWords reklamı aracılığıyla gelen bir kişinin gelir elde edip etmediğini, yani bir satın alma işlemini tamamlayıp tamamlamadığını veya iptal edip etmediğini anlamamızı sağlar.


Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan veriler ve bilgiler, Google tarafından web sitemiz için ziyaret istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Buna karşılık, bu ziyaret istatistiklerini AdWords reklamları aracılığıyla bize yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını belirlemek, yani ilgili AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını belirlemek ve AdWords reklamlarımızı gelecek için optimize etmek için kullanırız. Ne şirketimiz ne de diğer Google AdWords reklamverenleri, Google'dan ilgili kişinin kimliğini belirlemek için kullanılabilecek bilgiler almaz.


Dönüşüm tanımlama bilgisi, ilgili kişinin ziyaret ettiği web sitesi gibi kişisel bilgileri depolamak için kullanılır. Buna göre, web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, ilgili kişinin kullandığı İnternet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik süreç yoluyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara iletebilir.


İlgili kişi, yukarıda açıklandığı gibi, herhangi bir zamanda kullanılan internet tarayıcısındaki ilgili bir ayar aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin yerleştirilmesini engelleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının bu tür bir ayarı, Google'ın ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi yerleştirmesini de engelleyecektir. Ayrıca, Google Adwords tarafından zaten ayarlanmış olan bir çerez, herhangi bir zamanda İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir.


Ayrıca, veri sahibinin Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarına itiraz etme seçeneği vardır. Bunun için ilgili kişi, kullandığı her bir İnternet tarayıcısından www.google.de/settings/ads bağlantısını çağırmalı ve burada istenen ayarları yapmalıdır.16. Instagram'ın dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesine Instagram hizmetinin bileşenlerini entegre etmiştir. Instagram, görsel-işitsel bir platform niteliğinde olan ve kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmalarına ve ayrıca bu verileri diğer sosyal ağlarda yeniden iletmelerine olanak tanıyan bir hizmettir.


Instagram hizmetlerinin operatörü Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland'dır.


Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve üzerine bir Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edilmiş münferit sayfalarından birinin çağrıldığı her seferde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı açılır. ilgili Instagram bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilmesi, ilgili bileşenin bir temsilinin Instagram'dan indirilmesine neden olur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişinin web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiği Instagram'a bildirilir.


İlgili kişi aynı anda Instagram'da oturum açtıysa, Instagram ilgili kişinin web sitemizi her aradığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca ilgili kişinin hangi alt sayfayı ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Instagram bileşeni tarafından toplanır ve Instagram tarafından ilgili kişinin ilgili Instagram hesabına atanır. İlgili kişi, web sitemize entegre Instagram düğmelerinden birine tıklarsa, bu şekilde iletilen veriler ve bilgiler, ilgili kişinin kişisel Instagram kullanıcı hesabına atanır ve Instagram tarafından saklanır ve işlenir.


Instagram, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Instagram'da oturum açtıysa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiğine dair Instagram bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; bu, veri sahibinin Instagram bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Instagram'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Instagram hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.


Daha fazla bilgi ve Instagram'ın geçerli veri koruma düzenlemeleri https://privacycenter.instagram.com/policy  adreslerinde bulunabilir.


17. Pinterest'in uygulanması ve kullanılması için veri koruma düzenlemeleri

Veri işlemeden sorumlu kişi, bu web sitesine Pinterest Inc.'in bileşenlerini entegre etmiştir. Pinterest sözde bir sosyal ağdır. Bir sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasını ve sanal alanda etkileşim kurmasını sağlayan çevrimiçi bir topluluk olan, İnternet üzerinde yürütülen bir sosyal buluşma yeridir. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişinde bulunmak için bir platform görevi görebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya şirketle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanır. Pinterest, sosyal ağ kullanıcılarının, diğer şeylerin yanı sıra, görüntü koleksiyonları ve tek tek görüntülerin yanı sıra sanal panolardaki açıklamaları (pinleme olarak adlandırılır) yayınlamasına olanak tanır.


Pinterest'i işleten şirket, Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, İrlanda'dır.


Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Pinterest bileşeninin (Pinterest eklentisi) entegre edildiği münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı İlgili Pinterest bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilen ilgili Pinterest bileşeninin bir temsilinin Pinterest'ten indirilmesine neden olur. Pinterest hakkında daha fazla bilgiye https://pinterest.com/ adresinden ulaşılabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, Pinterest'e ilgili kişi tarafından web sitemizin hangi alt sayfasının ziyaret edildiği bildirilir.


İlgili kişi aynı anda Pinterest'te oturum açmışsa, Pinterest ilgili kişinin web sitemizi her açtığında ve web sitemizde ilgili kalış süresinin tamamı boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Pinterest bileşeni tarafından toplanır ve Pinterest tarafından ilgili kişinin ilgili Pinterest hesabına atanır. İlgili kişi, web sitemize entegre edilmiş bir Pinterest düğmesine tıklarsa, Pinterest bu bilgiyi ilgili kişinin kişisel Pinterest kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri kaydeder.


İlgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Pinterest'te oturum açmışsa, Pinterest her zaman ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği bilgisini Pinterest bileşeni aracılığıyla alır; bu, ilgili kişinin Pinterest bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Pinterest'e iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Pinterest hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.


https://about.pinterest.com/privacy-policy adresinde bulunan Pinterest tarafından yayınlanan gizlilik politikası, kişisel verilerin Pinterest tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir.


18. Twitter'ın dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

Veri işlemeden sorumlu kişi, bu web sitesine Twitter'dan bileşenler entegre etmiştir. Twitter, kullanıcıların sözde tweet'leri, yani 280 karakterle sınırlı kısa mesajları yayınlayabildiği ve dağıtabildiği çok dilli, herkesin erişebileceği bir mikroblog hizmetidir. Bu kısa mesajlara, Twitter'da kayıtlı olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes erişebilir. Tweetler ayrıca ilgili kullanıcının sözde takipçilerine de gösterilir. Takipçiler, bir kullanıcının tweet'lerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Ayrıca Twitter, hashtag'ler, bağlantılar veya retweet'ler aracılığıyla geniş bir kitleye hitap etmeyi mümkün kılar.


Twitter International Company'nin işletme şirketi, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, İrlanda.


Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve üzerine bir Twitter bileşeninin (Twitter düğmesi) entegre edilmiş münferit sayfalarından biri her çağrıldığında, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı açılır. ilgili Twitter bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilmesi, ilgili Twitter bileşeninin bir temsilinin Twitter'dan indirilmesine neden olur. Twitter düğmeleri hakkında daha fazla bilgi https://publish.twitter.com/ adresinde mevcuttur. Bu teknik sürecin bir parçası olarak, ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiği Twitter'a bildirilir. Twitter bileşenini entegre etmenin amacı, kullanıcılarımızın bu web sitesinin içeriğini yeniden dağıtmasını sağlamaktır.


İlgili kişi aynı anda Twitter'da oturum açmışsa, Twitter ilgili kişinin web sitemizi her açtığında ve web sitemizde kaldığı süre boyunca ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Twitter bileşeni tarafından toplanır ve Twitter tarafından ilgili kişinin ilgili Twitter hesabına atanır. İlgili kişi, web sitemize entegre Twitter düğmelerinden birine tıklarsa, bu şekilde iletilen veriler ve bilgiler, ilgili kişinin kişisel Twitter kullanıcı hesabına atanır ve Twitter tarafından saklanır ve işlenir.


Twitter, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda Twitter'da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği konusunda Twitter bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; bu, veri sahibinin Twitter bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi, bu bilgilerin Twitter'a bu şekilde iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce Twitter hesabından çıkış yaparak iletilmesini engelleyebilir.


Twitter'ın geçerli veri koruma düzenlemeleri https://twitter.com/de/privacy adresinde mevcuttur.


19. YouTube'un dağıtımı ve kullanımı için veri koruma düzenlemeleri

İşlemden sorumlu kişi, bu web sitesine YouTube'dan bileşenler entegre etmiştir. YouTube, video yayıncılarının ücretsiz olarak video klipler yayınlamasına ve diğer kullanıcıların bunları ücretsiz olarak görüntülemesine, derecelendirmesine ve yorum yapmasına olanak tanıyan bir İnternet video portalıdır. YouTube her türlü videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle hem tam film ve televizyon programlarının yanı sıra müzik videoları, fragmanlar veya kullanıcıların kendi yaptıkları videolara İnternet portalı üzerinden erişilebilir.


YouTube'u işleten şirket Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland'dır.


Bu web sitesinin, işlemeden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edilmiş münferit sayfalarından birinin çağrıldığı her seferde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı açılır. ilgili YouTube bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilen ve ilgili YouTube bileşeninin bir temsilinin YouTube'dan indirilmesine neden olan. YouTube hakkında daha fazla bilgi https://www.youtube.com/yt/about/de/ adresinde bulunabilir. Bu teknik sürecin bir parçası olarak YouTube ve Google, ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiği konusunda bilgilendirilir.


İlgili kişi aynı anda YouTube'da oturum açmışsa, YouTube ilgili kişinin web sitemizin hangi alt sayfasını ziyaret ettiğini bir YouTube videosu içeren bir alt sayfayı çağırarak tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin ilgili YouTube hesabına atanır.


YouTube ve Google, ilgili kişi web sitemize erişirken aynı zamanda YouTube'da oturum açmışsa, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği konusunda YouTube bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; bu, veri sahibinin bir YouTube videosunu tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin YouTube ve Google'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce YouTube hesabından çıkış yaparak aktarımı engelleyebilir.


https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinden erişilebilen YouTube tarafından yayınlanan veri koruma düzenlemeleri, kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir.


20. İşlemenin Yasal Dayanağı

Madde 6 I yanıyor DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için yasal dayanak olarak şirketimize hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesinin, örneğin mal teslimi veya başka bir hizmet veya bedel sağlanması için gerekli olan işleme faaliyetlerinde olduğu gibi, ilgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekli olması halinde, işleme Madde 6 I bent b GDPR'ye dayanmaktadır. Aynısı, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili soruşturmalarda olduğu gibi, sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olan bu tür işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimizin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektiren bir yasal yükümlülüğe tabi olması halinde, işleme GDPR Madde 6 I Lif c'ye dayanmaktadır. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, ilgili kişinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli hale gelebilir. Bu, örneğin şirketimizde bir ziyaretçinin yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası verilerinin veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi gerektiğinde geçerli olacaktır. Daha sonra işleme GDPR Madde 6 I bent d'ye dayalı olacaktır. Son olarak, işleme operasyonları Madde 6 I'e dayanabilir. f DS-GVO. Yukarıda sayılan yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme faaliyetleri, kişinin çıkarları, temel hakları ve temel özgürlükleri korunmak kaydıyla, şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru bir menfaatinin korunması için gerekli olması halinde bu yasal dayanağa dayanmaktadır. ilgili hüküm sürmez. Bu tür işleme işlemlerine, özellikle Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtildiği için bize izin verilmektedir. Bu bağlamda, veri öznesinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin varsayılabileceği görüşünü benimsemiştir (beyanname 47 cümle 2 DS-GVO). ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlüklerine üstün gelmemesi kaydıyla, şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru bir menfaatini korumak için işlemenin gerekli olması. Bu tür işleme işlemlerine, özellikle Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtildiği için bize izin verilmektedir. Bu bağlamda, veri öznesinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin varsayılabileceği görüşünü benimsemiştir (beyanname 47 cümle 2 DS-GVO). ilgili kişinin menfaatleri, temel hakları ve temel özgürlüklerine üstün gelmemesi kaydıyla, şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru bir menfaatini korumak için işlemenin gerekli olması. Bu tür işleme işlemlerine, özellikle Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak belirtildiği için bize izin verilmektedir. Bu bağlamda, veri öznesinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin varsayılabileceği görüşünü benimsemiştir (beyanname 47 cümle 2 DS-GVO).


21. Denetleyici veya üçüncü bir tarafça takip edilen işlemedeki meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi GDPR Madde 6 I bent f'ye dayanıyorsa, meşru menfaatimiz işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın yararına yürütmektir.


22. Kişisel verilerin saklanacağı süre

Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Son tarih sona erdikten sonra, artık sözleşmeyi yerine getirmek veya bir sözleşme başlatmak için gerekli olmamaları koşuluyla ilgili veriler rutin olarak silinecektir.


23. Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşmeden doğan gereklilikler; Sözleşmenin yapılması için gereklilik; veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; hüküm bulunmamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen kanunen gerekli olduğunu (örn. vergi düzenlemeleri) veya sözleşme düzenlemelerinden (örn. sözleşme ortağı hakkında bilgi) kaynaklanabileceğini açıklığa kavuşturuyoruz. Bazen ilgili bir kişinin kişisel verileri bize sunması ve daha sonra tarafımızca işlenmesi gereken bir sözleşme yapılması gerekebilir. Örneğin, veri sahibi, şirketimizin kendileriyle bir sözleşme yapması durumunda bize kişisel verilerini sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin akdedilemeyeceği anlamına gelir. Veri sahibi tarafından kişisel veriler sağlanmadan önce, veri sahibi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir.


24. Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumluluk sahibi bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil çıkarma yöntemlerini kullanmıyoruz.


Bu örnek veri koruma beyanı, Alman Veri Koruma Derneği'nin GDPR veri koruma beyanı oluşturucusu tarafından medya hukuku hukuk firması WILDE BEUGER SOLMECKE | avukatlar yarattı.