Skip to main content
Sevgiye dayir kompozisyonlar Sevgiye dayir kompozisyonlar

Sevgi ile ilgili En Güzel Kompozisyon


Su anda

Sevgi ile ilgili En Güzel Kompozisyon Örnekleri 

SEVGI

     Sevgi,dünyanın en güzel ve en güçlü duygusudur. Sevginin açamayacağı hiçbir kapı, aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bu duygunun varlığı sayesinde insanlar barış içinde yaşamayı öğrenirler.

     Eğer dünyanın en güçlü silahı nedir, diye sorsalardı, kesinlikle sevgi derdim. İnsanları gerçek anlamda severek onlardan gelecek kötülükleri bile engelleyebilirsiniz. Hatta bu durum sadece insanlar için değil hayvanlar için bile geçerlidir. Örneğin bir aslanın doğasında, karşılaştığı her canlıyı parçalayıp yemek vardır. Ancak bir aslanı küçükken besleyip onun bakımını üstlenen, ona sevgi gösterip onunla güzel zamanlar geçiren bir kişiye o aslan hiçbir zarar vermez. İşte, bu sevginin en güçlü duygu olduğunun bir göstergesidir.

     Sevginin gücünün farkına varın. Siz insanları, hayvanları, bitkileri sevdikçe dünya çok daha güzel bir yer haline gelecektir. Bu yüzden sevmekten asla korkmayın ve ondan vazgeçmeyin.


Sevgiye dayir kompozisyonlar

SEVGİNİN GÜCÜ

     Sevgi, insanların yaşamlarına devam etmelerinin en büyük sebebidir. Bu dünyada belki de o olmadan yaşamanın mümkün olmadığı tek şey sevgidir. Evet, insanlığın başlangıcından bu yana, yani binlerce yıldır insanların varlığını sürdürmesinin yegane sebebi sevgidir. Bu nedenle sevgi duygusunu, diğer tüm duyguların anası olarak tanımlamak yerinde olacaktır.

     Düşünsenize, örneğin saygı duygusu olmasaydı, insanlar birbirine saygı duymayacak, bir karmaşa, bir curcuna yaşanacaktı. Ancak yine de insanlar yaşamını sürdürmeye devam edecekti. Oysa sevgi olmasaydı, insanlar birbirini sevmeyecek, evlenmeyecek veya evlense dahi çocuk sahibi olmayacaktı. Diyelim ki çocuk sahibi oldu, o zaman da sevgi duygusu var olmadığından bu çocuğa da herhangi bir sevgi duygusu beslenmediği için ona bakılmayacak ve ölüme terk edilecekti. Oysa, bir çocuğun en güzel şekilde büyümesini sağlayan kişi, en başında onun annesidir. İşte, bir anne, bir bebeğin tüm ihtiyaçlarını giderecek, kendinden kısıp ona verecek, onu her türlü kazadan, beladan, hastalıktan koruyacak gücü sevgiden alır.

     Saydığımız tüm bu nedenlerden dolayı sevginin değeri bilinmeli ve bu duygu, dünya var oldukça yaşatılmalıdır. Sevmek parayla değildir. Böyle güzel bir duyguyu ücretsiz bir şekilde yaşamak, sevmek, sevilmek paha biçilmezdir. Siz de herkesi sevin. Sadece insanları değil, hayvanları ve bitkileri bile çok sevin.

Anlatirken aglarim diye

EN GÜZEL DUYGU: SEVGİ

     Duyguların en asili, kainatın yaratılış sebebidir sevgi. Yaratıcı, sevgi ile yaratmıştır kainatı. İnsanları, hayvanları, bitkileri, dağları, taşları, denizleri, yıldızları bu duygu ile yaratmıştır ve kainatta yaşayan insanların da birbirlerini sevmelerini emretmiştir. İnsanlar, ancak birbirini sevdikçe güzel bir yaşam sürebilirler. Sevginin hakim olmadığı bir yerde barışın, saygının, huzur ve mutluluğun hakim olması beklenemez. Bu nedenle, her şeyin başı sevgidir. Sevgi, duyguların en güzelidir.

     İnsanların birbirini sevmesi varken, didişmelerin, kavgaların, savaşların olması ne üzücüdür. Oysa bu dünya, tüm insanların refah içinde yaşaması için fazlası ile yeterlidir. İnsanoğlu ne yazık ki aç gözlüdür. Elindeki ile yetinmeyi bilmez. Hep daha fazlasını ister ve bunu da çoğu defa hakkı olmayandan karşılamak ister. İnsanın yaratılışından bu yana olan savaşlara baktığımızda, tüm bunların sebebinin açgözlülük olduğunu görebiliriz. Hep başkasının toprağına göz koyma, başkalarının zenginliklerini elde etme, güçsüz insanları sömürme üzerine kuruludur bu savaşlar. Tüm bunların tek sebebi de sevgi duygusunun eksikliğidir.

Şayet insanlar gerçek anlamı ile birbirini sevseydi, yeryüzünde hiçbir kavga, savaş yaşanmazdı. Dünya, her insanın rahat bir şekilde yaşayacağı, geçimini rahatlıkla sağlayacağı kadar büyüktür. Ancak sevgiden nasibini alamamış kişiler, gücünün yettiğinden bir şeyler almaya çalışmış, dünyayı savaş haline getirmeyi başarmıştır. Örneğin yakın tarihimizdeki 1. Dünya Savaşı’nın tek sebebi, güçlü devlerin güçsüz devletlerin topraklarını ele geçirme, böylece bu topraklardaki zenginlikleri elde etme isteğidir. Şayet insanlar yaratıcının emrettiği gibi birbirini sevmiş olsaydı böyle bir şey yaşanabilir miydi? Elbette ki yaşanmazdı.

Her canlının sevgiye ihtiyacı vardır. Yeni doğmuş bir bebeğin en büyük ihtiyacı sevilmektir. O, ancak sevildiği takdirde olgunlaşabilir. Sadece insanların değil, hayvanların da hatta bitkilerin de sevgiye ihtiyaçları vardır. Bitkileri, ruhu olmayan, dolayısıyla sevgi ile de işi olmayan varlıklar olarak düşünebilirsiniz. Ancak durum hiç de bildiğiniz gibi değildir. Evet, yanlış anlamadınız, bitkiler de sevgiye ihtiyaç duyar ve sevildikleri zaman farklı şekilde reaksiyon gösterirler. Örneğin sahibinden sürekli güzel sözler işiten, yani sevilen bir çiçeğin; sahibinden kötü sözler işiten yani sevilmeyen bir çiçeğe göre çok daha hızlı büyüdüğü, daha canlı çiçekler açtığı; bunun ötesinde kötü sözler işiten çiçeğin kısa sürede solduğu defalarca tespit edilmiştir.

Hatta bitkilerin de duygularının olduğu ve onların da sevgiye muhtaç olduğu ile ilgili deneyler/araştırmalar bulunmaktadır. Hatta yapılan bazı bilimsel deneylerde, bitkilerin sadece duygularının değil, hafızalarının da olduğunu göstermiştir. Örneğin bir deneyin özeti şu şekildedir. Odada iki bitki vardır. Bunlardan bir tanesi deneyde kullanılan özel bir cihaza bağlıdır. İçeriye beş kişi sırayla girecek ve bunlardan sadece biri, cihaza bağlı olmayan bitkiyi söküp parçalayacaktır. Durum gerçekleşir. Bitki, bir kişi tarafından parçalandıktan sonra, aynı kişiler yeniden sırayla içeri girerler. Cihaza bağlı olan bitki, diğer bitkiyi ezmeyen kişiler içeri girdiğinde herhangi bir tepki göstermez; ancak bitkiyi ezen kişi içeri girdiğinde, cihaza bağlı olan bitkiyi bir korku sarar ve farklı reaksiyonlar gösterir. Buradan anlaşılıyor ki bitkiler bizim duygularımızı, sözlerimizi, davranışlarımızı hatta düşüncelerimizi bile anlıyor.

Bitkiler dahi sevgiye ihtiyaç duyuyorsa insanları siz düşünün artık. Biz insanları ayakta tutan şey sevgidir. Biz, bir insanı sevdiğimiz için evleniriz. Çocukları sevdiğimiz için onları dünyaya getiririz. Yine onları sevdiğimiz için her türlü zorluğa katlanır, onları besler büyütürüz. Arkadaşlarımızı, dostlarımızı, komşularımızı sevdiğimiz için onlarla beraber güzel vakit geçiririz. İşte sevgi olmasaydı, insanların evlenip çoğalmasının da bir anlamı olmazdı.

Mevlana ne güzel söylemiş. ‘’Yaratılanı sev, Yaradan’dan ötürü’’ Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Her varlığın bu dünyada bir önemi, bir faydası vardır. O zaman, bazı şeyleri sevmemek olmaz. Herkesi ve her şeyi sevmeliyiz. Sevemiyorsak, sevmeyi bilmiyorsak bile en azından o varlığa zarar vermemeliyiz.

Tolstoy'un ‘’İnsan Ne ile Yaşar?’’ diye bir kitabı vardır. Şayet bu soru bana sorulmuş olsaydı kesinlikle ‘’Sevgi ile yaşar, aşk ile yaşar.’’ Yanıtını verirdim. Sevginin kıymetini bilen herkesin de aynı cevabı vereceğinden eminim. Evet, insan sevgi ile yaşar. Siz de etrafınızdaki tüm insanları gerçek anlamı ile severek, sevdikçe de onlar tarafından sevilerek yaşayın. Sevdiğiniz ve sevildiğiniz zaman her şey çok daha anlamlı, çok daha güzel olacaktır.