Skip to main content
 • Secilmis En Güzel Ata Sözleri

Secilmis En Güzel Ata Sözleri Atasözleri ve deyimler

Secilmis Ata sözleriSecilmis En Güzel Ata Sözleri Ata sözleri ve deyimler dilimizde sıklık duyduğumuz kavramlardan bir tanesidir. Atasözleri geçmişten günümüze kadar ulaşan anlamı bakımından mecazlı bir mana kazanan kalıplaşmış sözlerdir. Özelikle atalarımızdan kalan atasözleri toplum ile ilgili pek çok şeyi yansıtır. Anlamları bakımından derin manalar taşır. Dilimizde en çok kullanılan kısa ve uzun atasözü örnekleri hakkında detaylı bilgi almak için sizin için hazırlamış olduğumuz “Atasözleri ve Anlamları” içeriğimize göz atabilirsiniz.

Atasözleri Türkçe’de sıklıkla karşılaştığımız kavramlardandır. Geçmişten günümüze ulaşmayı başaran atasözleri öğütler veren kalıplaşmış sözlerdir. Bazen gerçek anlamı ile kullanılan atasözleri bazen de mecazi anlamlarda kullanılır. Ders verme niteliği taşıyan atasözleri bir toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını yansıtır.

Secilmis En Güzel Ata Sözleri

Ata Sözleri

 • Vardı bağım malım, gelirdi kardeşlerim; tükendi yağım balım, gelmiyor kardeşlerim.
 • Varsa hünerin, var her yerde yerin; yoksa hünerin, var her yerde yerin.
 • Verip pişman olmaktan, vermeyip düşman olmak yeğdir.
 • Varsa hünerin, var her yerde yerin; yoksa hünerin, var her yerde yerin.
 • Yaman komşu, yaman avrat, yaman at; birinden göç, birin boşa, birin sat.
 • Yaprağa yapış, atlas olsun; toprağa yapış, altın olsun.
 • Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden eder.
 • Zengin helvasını baldan pişirir, züğürt derman için pekmez bulamaz.
 • Zengin giyerse sağlıcakla, fakir giyerse nerden buldu ki derler.
 • Şubatın sonundan, martın onundan kork.
 • Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur, boşu kırk kişiyi.
 • Tarlada izi olmayanın harmanında yüzü olmaz.
 • Taş çömleğe çarparsa vay çömleğin haline, çömlek taşa çarparsa yine vay çömleğin.
 • Tilkiye tavuk kebabı yer misin demişler; adamın güleceğini getiriyorsunuz demiş.
 • Ucuna bak bezini al, anasına bak kızını al.
 • Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti.
 • Üveye etme, özünde bulursun; geline etme, kızında bulursun.
 • Üç kuruşluk eşeğin beş paralık sıpası olur.
 • Gel denilen yere gitmeye ar eyleme; gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme.
 • Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke’ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye.
 • Halayıktan kadın olmaz, gül ağacından odun olmaz.
 • Ihlamurdan odun olmaz, beslemeden kadın olmaz.
 • Işığını akşamdan önce yakan, sabah çırasına yağ bulamaz.
 • Kalendere kış geliyor demişler, titremeye hazırım diye cevap vermiş.
 • Karakışta karlar, martta yağmaz, nisanda durmazsa değme çiftçinin keyfine.
 • Lafla pilav pişerse deniz kadar yağı benden.
 • Mal istersen bedeninden, evlat istersen belinden.
 • Malını yemesini bilmeyen zengin her gün züğürttür.
 • Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.
 • Oğlan babasından öğrenir yazı yazmayı, kız anasından öğrenir sokak gezmeyi.
 • Oynamasını bilmeyen kız; yerim dar demiş; yerini genişletmişler ; gerim.
 • Öksüz hırsızlığa çıkarsa ay ilk akşamdan doğar.
 • Öküz öküzün boynuzunda çamur görmezse korkmaz.
 • Param seni vereyim de mi düşman olayım, vermeyeyim de mi düşman olayım?
 • Parayı domuzun boynuna takmışlar da Domuz Ağa! diye çağırmışlar.
 • Ramazan bereketli aydır, ama duvardan giden kılıca sor.
 • Ramazanda yalan söyleyenin bayramda yüzü kara olsun.
 • Sabahın kızıllığı akşamı kış eder; akşamın kızıllığı sabahı güz eder.
 • Sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tükenir evlat gerek kazana.
 • Sade pirinç zerde olmaz,bal da gerek kazana;ata malı tez tükenir,evlat gerek kazana.
 • Sarmısağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.
 • Şahin gözünü ette açmış; karga gözünü bokta açmış.
 • Sinek küçüktür, ama mide bulandırır.
 • Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış.
 • Âdemoğlu hîlebâzdır, kimse bilmez fendini! Her kime rağbet edersen, sakın andan kendini.
 • Ağaca da çıksa pabucu yerde kalmaz Tarif edilen kişinin hem kurnaz, hem de tedbirli olduğunu ima eder.
 • Allah isterse bir kulun işini, mermere geçirir dişini; istemezse işini, muhallebi yerken.
 • Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş.
 • Bana benden olur, her ne olursa, başım rahat bulur, dilim durursa.
 • Başım acemi berbere teslim eden, cebinden pamuğunu eksik etmez.
 • Canı kaymak isteyen, mandayı yanında taşır.
 • Çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek Hak.
 • Çağrıldığın yere git, ar eyleme; çağrılmadığın yere gidip yerini dar eyleme.
 • Dağ başına harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütürsün.
 • Deh! denmiş dünyayı, Çüş! diye sen mi durduracaksın?.
 • Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.
 • Ekincinin karnını yarmışlar; kırk bu yılcık, kırk bıldırcık çıkmış.